kievboard.com. .
. .
   
   
    ,
   
   
   
    -, c
    ,
   
   
    /
    , ,
   
   

/
 


/

 -  1
.
4525202, 452535, 5025352, 102033, 502535515, 4528495, 452520, 352424, 202525, 1525402, 30237, 402412, 102077, 052032, 102032, 081810, 121810, 1017132, 1017133, 0817153, 202520, 052032, 102032, 102077, 1525402, 102334 ( HP LC MA, CentralloyH101 micro), 452535 ( Manaurite XM. G4852 Micro, KHR 35CT, Paralloy H39WM), 453546 ( Manaurite XTM, Centralloy ET 45 Micro, Paralloy H46M) .
www.vniineftemash.org - ػ
http://vniineftemash.org/departments/otdel-korrozionno-stojkih-i-zharoprochnyh-stalej-i-splavov/
alloys@vniineftemash.org

e-mail:
: 84959548920

| |

:
:
  :  ""
""